SÖKPROFIL

Sökprofil

För att få ett hyresavtal är det upp till den sökande att se till att ha rätt dokument uppladdade på sin sökprofil. Om du inte har laddat upp dem tidigare så har du 24 timmar på dig att göra det efter att svarstiden passerat. Detta gör du under Mitt sökande - sökandeprofil. Intygen måste vara aktuella. Något av följande dokument är godkända:

  • Registreringsintyg från Ladok som PDF - endast nuvarande eller kommande program/kurser godkänns.
  • Antagningsbesked från antagning.se som PDF godkänns om det är aktuellt för kommande termin och tills registreringen öppnar. 
  • Intyg från antagning.se som skärmbild att du har sökt utbildning godkänns tills antagningsbeskeden har annonserats om du flyttar in innan du fått sitt antagningsbesked.  
  • Vid doktorandstudier ska anställningsavtal som PDF laddas upp.

Det är ytterst viktigt att du, när du tackar ja till en bostad, ser till att du har aktuellt intyg uppladdat. Om du får en notis som säger "Uppdatera din sökandeprofil" måste du klicka på knappen och verifiera dina uppgifter för att gå vidare i processen.

Nästa

Hyresavtal