ANNONSTYPER

Annonstyper

Vi har olika annonstyper. Se nedan vilket regelverk som gäller på respektive.

1

Studentbostad

Här publiceras de flesta lediga studentbostäder måndagar och torsdagar och de är publicerade i 3 dagar. 
Exempel:

 • Publicering görs på måndag och bostäderna kan sökas måndag-onsdag.
 • Visningserbjudande skickas automatiskt ut på torsdag och visning sker torsdag-lördag.
 • Svara på erbjudandet: söndag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Intyg ska laddas upp/verifiera dina uppgifter: måndag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Avtal skickas: tisdag.

Du får både ett mejl och notifiering på Mina Sidor var du är i processen och vad du måste göra. Där står tydligt datum och tid för de olika deadlines.
Har du inte fått något visningserbjudande efter att publiceringstiden har gått ut kan du välja att ta bort din intresseanmälan för att kunna göra nya. Tar du inte bort det försvinner det automatiskt när uthyrningsprocessen är helt klar och en ny hyresgäst har signerat avtalet.

2

Studentbostad Express

Ibland har vi bostäder med snabb inflytt. De publiceras i så fall på vardagar och kommer att vara publicerade i 24 timmar. 
Exempel:

 • Publicering görs på måndag.
 • Visningserbjudande skickas på tisdag.
 • Svara på erbjudandet: onsdag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Intyg ska laddas upp/verifiera dina uppgifter: torsdag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Avtal skickas: fredag.

Du får både ett mejl och notifiering på Mina Sidor var du är i processen och vad du måste göra. Där står tydligt datum och tid för de olika deadlines.
Har du inte fått något visningserbjudanden efter att publiceringstiden har gått ut kan du välja att ta bort din intresseanmälan för att kunna göra nya. Tar du inte bort det försvinner det automatiskt när uthyrningsprocessen är helt klar.

3

Parkeringsplats

Här publiceras de flesta lediga parkeringsplatserna på måndagar och torsdagar och de är publicerade i 3 dagar. 

Exempel:

 • Publicering görs på måndag och bostäderna kan sökas måndag-onsdag.
 • Visningserbjudande skickas automatiskt ut på torsdag och visning sker torsdag-lördag.
 • Svara på erbjudandet: söndag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Verifiera dina uppgifter: måndag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Avtal skickas: tisdag.

Du får både ett mejl och notifiering på Mina Sidor var du är i processen och vad du måste göra. Där står tydligt datum och tid för de olika deadlines.
Har du inte fått något visningserbjudande efter att publiceringstiden har gått ut kan du välja att ta bort din intresseanmälan för att kunna göra nya. Tar du inte bort det försvinner det automatiskt när uthyrningsprocessen är helt klar och en ny hyresgäst har signerat avtalet.

4

Parkeringsplats Express

Ibland har vi parkeringsplatser som är omgående lediga. De publiceras i så fall på vardagar och kommer att vara publicerade i 24 timmar. 
Exempel:

 • Publicering görs på måndag.
 • Visningserbjudande skickas på tisdag.
 • Svara på erbjudandet: onsdag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Verifiera dina uppgifter: torsdag innan klockslaget som står i mejlet/på Mina Sidor.
 • Avtal skickas: fredag.

Du får både ett mejl och notifiering på Mina Sidor var du är i processen och vad du måste göra. Där står tydligt datum och tid för de olika deadlines.
Har du inte fått något visningserbjudanden efter att publiceringstiden har gått ut kan du välja att ta bort din intresseanmälan för att kunna göra nya. Tar du inte bort det försvinner det automatiskt när uthyrningsprocessen är helt klar.

5

CIS

Studenter som omfattas av Chalmers bostadsgaranti är främst avgiftsskyldiga studenter samt utbytesstudenter från partneruniversitet utanför Europa.

 • De som omfattas av garantin söker inte bostad själva, utan tilldelas en bostad hos företag som Chalmers har samarbetsavtal med.
 • Bostäderna fördelas slumpvis, och du får bara ett erbjudande. Tackar man nej eller inte svarar alls upphör garantin, och du får söka bostad själv. Du måste acceptera erbjudandet inom några dagar.
 • Bostadsgarantin gäller för en person (inte partner/ familj).

  Chalmers webbsida.

6

ISMO

Chalmers erbjuder stöd till internationella doktorander, forskare och annan personal inom områdena boende, migrationsstöd, flytt samt sociala evenemang och aktiviteter genom vårt International Staff Mobility Office (ISMO).

 • Du är välkommen att kontakta teamet om du har frågor om din flytt till Sverige på ismo.stodet@chalmers.se
 •  Chalmers har ett begränsat antal bostäder som kan erbjudas nyanställda internationella medarbetare för att hjälpa till med initialt boende.
 • ISMO matchar och fördelar bostäderna enligt kön.
 • För att bli registrerad i ISMO:s bostadskö kontakta din institutionsadministration.

Observera att efterfrågan på initiala boenden ofta är större än utbudet, därför har Chalmers ingen boendegaranti och kan bara hjälpa ett begränsat antal nyanställda.

7

UGOT

Ugot bostäder är för utbytesstudenter inom Erasmus- och Linnaeus Palme-programmen, samt för utbytesstudenter som kommer som en del av ett bilateralt avtal.

 • Du måste vara behörig för att få söka en Ugot bostad. Som utbytesstudent ansöker du om bostad som en del av din ansökan om utbytesstudier vid Göteborgs universitet.
 • Om du blir godkänd för en studentbostad skickar universitetet instruktioner för hur du ska gå till väga för att kunna registrera dig och fortsätta processen.
 • Mer information hittar du här:
  Student Housing | University of Gothenburg