SVARSTID

Svarstid

Efter visningsperiodens slut har du 24 timmar på sig att svara om du är intresserad av bostaden. Du kan inte svara innan visningsperioden är slut. Glöm inte att bekräfta ditt svar. Observera att det inte är möjligt att ändra svaret. Om det kommer en knapp där du ombeds att uppdatera din sökandeprofil klicka på den för att verifiera dina uppgifter. Svarar du nej till ett erbjudande blir du spärrad i 7 dagar och svarar du inte i tid blir du spärrad i 30 dagar. Under spärrperioden kan du inte göra nya intresseanmälningar. Spärren försvinner automatiskt. Ett ja-svar på ett erbjudande är bindande. Om du tilldelas ett hyresavtal, signerar det och sedan ångrar dig innebär det att du måste betala hyra för bostaden under gällande uppsägningstid.

Nästa

Sökprofil