FAQ

FAQ

Vem får hyra?


1

Vem får hyra bostad från er?

Du som studerar minst 15 högskolepoäng per termin på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola får hyra bostad hos oss förutsatt att du inte har några betalningsanmärkningar, uppfyller studiekravet samt övriga gällande villkor. Du kan också få hyra bostad hos oss om du bedriver doktorandstudier med en aktivitetsgrad om minst 50% och följer en individuellt upprättad studieplan.

2

Hur länge får man bo hos er?

Den maximala hyrestiden hos SGS är 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning räknas in i boendetiden. Godkänd dispens p.g.a arbete vid en studentkår är dock undantaget boendetiden.

3

Godkänns distansutbildningar? 

Nej, distansutbildningar godkänns inte. Man ska studera på plats på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. 

4

Får jag bo hos er om jag gör praktik? 

Ja, om du gör praktik på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola är det ok men inte om du ska göra praktik på t ex Volvo. 

5

Får jag hyra en bostad av er om jag studerar på en yrkeshögskola? 

Nej, för att hyra bostad av oss måste du studera på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. 

6

Får jag bo hos er under min AT eller ST tjänst? 

Nej, AT och ST tjänst räknas inte som studier. 

7

När får jag ställa mig i SGS bostadskö? 

Du får ställa dig i SGS kö från det året du fyller 17 år. För att få teckna ett hyresavtal måste du vara myndig och studera minst 15 högskolepoäng per termin. 

8

Om jag ska börja studera till hösten. Från när får jag hyra en bostad? 

Ska du börja studera till hösten, i augusti/september, kan du tidigast få ett hyresavtal som börjar 1a juni. Ska du börja studera i januari kan du få ett hyresavtal som börjar tidigast 1a december. Observera att du måste betala hyran från det datumet ditt kontrakt börjar. 

Skapa konto


1

Kostar det något att stå i er bostadskö? 

Nej, det är kostnadsfritt.

2

Hur ställer jag mig i SGS bostadskö? 

Du registrerar ett konto här. Din kötid räknas från den dagen du registrerar ett konto.  

3

Hur aktiverar jag mitt konto? 

Du behöver inte göra något, du får ett bekräftelsemejl efter att du registrerat dig. Har du inget Bank-Id kommer du få ett mejl med en länk för verifiering. För att hålla ditt konto aktivt och behålla din kötid måste du logga in minst var 12:e månad. 

4

Jag har inte fått något bekräftelsemejl/verifieringsmejl, varför? 

Titta i din skräppost, ligger det inte där, logga in på ditt konto och titta att du har skrivit in rätt mejladress. Har du ändå inte fått något bekräftelsemejl så kan det bero på dina mejlinställningar. 

Mitt konto


1

Jag kan inte logga in på mitt konto. Vad beror det på?

Har du registrerat dig med ofullständigt personnummer måste du kontakta SGS Kundservice för att få en länk. Det kan också bero på att kontot blivit raderat p.g.a inaktivitet. Du måste i så fall registrera dig på nytt.

2

Mitt konto har blivit spärrat. Vad beror det på? 

Det kan finnas flera orsaker till att ditt konto har blivit spärrat. Den vanligaste orsaken är att man inte har loggat in på minst ett år. En annan orsak kan vara att du inte har svarat i tid eller inte svarat alls på ett erbjudande. Du kan även ha blivit spärrad om du inte betalat dina hyror i tid. 

3

Vad händer om jag inte loggar in minst en gång om året? 

Ditt konto blir spärrat efter 12 månaders inaktivitet och du förlorar din kötid. Om det inte hunnit raderas måste du kontakta SGS Kundservice för att aktivera ditt konto med nytt registreringsdatum. Har det hunnit bli raderat måste du skapa ett nytt konto. Ett påminnelsemejl skickas 13 dagar innan kontot spärras.

4

Kan jag slå ihop min kötid med någon annans? 

Nej, det kan du inte göra. 

Söka bostad


1

Hur lång kötid behöver jag för att få en bostad? 

Det är väldigt svårt att säga hur lång tid som krävs för att få en bostad beroende på om det är ett enkelrum med gruppkök eller lägenhet du är intresserad av och i vilket område. Den generella kötiden är runt 1 år för ett enkelrum och från 2 år för en lägenhet. Oftast lite kortare kötid på våren och längre på hösten. Du hittar ditt ködatum på Mina Sidor. 

2

Hur gör jag en intresseanmälan? 

Intresseanmälan gör du på Mina Sidor under lediga objekt. Du kan göra max 3 intresseanmälningar åt gången. Du kan ändra din intresseanmälan fram till dess att anmälningstiden har gått ut. 

3

Får jag dela bostad med någon annan? 

Ja, så länge det är en lägenhet går det bra. Det är inte tillåtet att bo flera i ett enkelrum med gruppkök. 

4

Får min partner bo med mig trots att hen inte studerar? 

Ja, studiekravet gäller för den som står på hyresavtalet. 

5

Hur gör jag om jag inte har fått mitt antagningsbesked? 

Då får du ladda upp ditt bekräftelsemejl från antagning.se där det framgår vilken utbildning du har sökt. När du sen får ditt antagningsbesked får du ladda upp det på din sökandeprofil.

6

Hur gör jag om jag inte har blivit antagen till universitetet? 

Då har du en veckas uppsägningstid. Du måste då skicka in en skriftlig uppsägning och bifoga ditt antagningsbesked där det tydligt framgår att du inte är antagen. 

7

Hur gör jag om jag står på reservplats?

När slutantagningen är klar får du ladda upp ditt antagningsbesked inom fem dagar alternativt säga upp avtalet om du inte blev antagen.

8

Finns det några särskilda bostäder för oss som bor långt bort att söka? 

Inför varje terminsstart publicerar vi bostäder för nyantagna studenter som bor bortom pendlingsavstånd från Göteborg på Studentbostad Express. För att vara berättigad till förtur måste du:

 • Vara en nationell student med svenskt personnummer.
 • Vara nyantagen till Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola.
 • Vara folkbokförd utanför Göteborgsregionen per den 1 januari för sökande till höstterminen och 1 juli för sökande till vårterminen.

I Göteborgsregionen ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

9

När publiceras Förtur för nyantagna? 

Bostäderna publiceras i olika intervaller inför terminsstart på annonsplats ”Studentbostad Express”.

 • Inför höstterminen publicerar vi bostäder med inflytt 1 juli, 1 augusti och 1 september. Information om exakt publiceringsdatum kommer ut på hemsidan under maj-augusti.
 • Inför vårterminen publicerar vi bostäder med inflytt 1 januari och 1 februari. Information om exakt publiceringsdatum kommer ut på hemsidan under november-januari. 

10

Jag fick ingen av förtursbostäderna denna gång, kan jag söka igen nästa termin? 

Förtur för nyantagna kan endast sökas för terminen man är nyantagen till. 

11

Förlorar jag min kötid om jag får en bostad hos er? 

Ja, om du får en lägenhet nollställs din kötid och börjar om på nytt. Får du ett enkelrum med 10-månadersdebitering behåller du din kötid. 

Kötid


1

Finns det något annat sätt jag kan få längre kötid? 

Du kan få 3 månader extra kötid en gång om du blir medlem i en studentkår på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Kötiden uppdateras per den 1a april och den 1a november. För att få den extra kötiden till den 1a april eller 1a november måste du ha tecknat medlemsskap och betalat kåravgiften senast den sista februari eller sista september. Medlemskap i flera kårer innebär inte att du får dubbel kötid.

2

Förlorar jag min kötid om jag får en bostad hos er? 

Ja, om du får en lägenhet nollställs din kötid och börjar om på nytt. Får du ett enkelrum med 10-månadersdebitering behåller du din kötid. 

Annons


1

Var hittar jag lediga bostäder? 

Lediga bostäder hittar du på Mina Sidor. Lediga bostäder kan publiceras på fyra olika annonsplatser.

 • Studentbostad - Här publiceras merparten av våra lediga bostäder. Varje måndag och torsdag publicerar vi lediga objekt.
 • Studentbostad Express - Bostäder som publiceras på Studentbostad Express har oftast omgående inflytt. Har vi något att publicera där görs detta vardagar. 

2

Vad betyder 10-månadersdebitering? 

Flyttar du in mellan 1 augusti och 31 mars så har du hyresfritt juni och juli. Flyttar du in mellan 1 april och 31 juli betalar du hyra för juni och juli samma år, men hyresfritt juni och juli påföljande år. Du kan bo i bostaden så länge du uppfyller studiekravet, sedvanlig uppsägningstid gäller.

3

Det står att bostaden är ledig från 1a januari. Kan jag flytta in senare?

Ja, du kan flytta in senare men avtalet gäller från datumet som står i annonsen och hyran måste betalas från det datumet.

4

Det står att bostaden är möblerad. Vad ingår?

Du hittar en inventarielista på hemsidan under "Våra områden" och på respektive adress.

5

Ingår el?

Står det följande i annonsen:

 • El ingår - då ingår elen helt.
 • Elförbrukning tillkommer - då betalar du enligt en schablon de två första månaderna, därefter betalar du för din förbrukning.
 • El ingår inte - då behöver du skaffa eget elabonnemang

6

Ingår värme och varmvatten?

Värme ingår. Står det inget om varmvatten ingår det också. Står det att varmvattenförbrukning tillkommer betalar du enligt en schablon de två första månaderna, därefter betalar du för din förbrukning.

7

Varför har ni kabel-tv?

Som fastighetsägare är vi skyldiga enligt lag att förse alla boende med TV-signal för att man ska kunna ta del av viktig samhällsinformation, t e x vid en lokal eller nationell krissituation. Kravet kvarstår så länge det finns fungerande kablage i fastigheten.

8

Kan jag få se bostaden?

Det är inte möjligt att få en visning innan man eventuellt får ett erbjudande. Erbjudande om visning skickas automatiskt ut till de 5 sökande med längst kötid. Kontaktuppgifter till nuvarande hyresgäst som ska visa bostaden kommer visas på Mina Sidor.

9

Vad betyder våning -1?

Huset är då ett suterränghus, d.v.s det är byggt i en sluttning. Ena sidan av huset ligger högre än den andra sidan. Entrén kan t.ex. ligga högre upp än bostaden.

10

Vad är det för skillnad på kokskåp, kokvrå, kök och gruppkök? 

 • Ett kokskåp är ett skåp som har inredning och utrustning avsett för matlagning. Kokskåpet är mindre än en kokvrå.
 • En kokvrå är som ett kök men mindre. Om den sammanlagda köksbänklängden är två meter eller mer exklusive spis, anges utrymmet som kök. Om den är mindre än två meter anges utrymmet som kokvrå.
 • Gruppkök är ett kök som delas av flera personer. 

Erbjudande/Visning


1

Jag har fått erbjudande på en bostad jag har sökt. Hur gör jag nu? 

Erbjudande skickas automatiskt per mejl till flera sökande. Du har 3 dagar på dig att kontakta nuvarande hyresgäst för visning. 

2

Vad gör jag efter att jag varit på visning? 

När visningstiden gått ut så har du 24 timmar på dig att svara ja eller nej. Du kan inte svara innan visningsprioden är slut. När du svarat ska du bekräfta svaret. Observera att du inte kan ändra ditt svar. Ett ja-svar är bindande så innan du tackar ja till ett erbjudande ska du vara säker på att du vill ha bostaden. 

3

Jag har fått flera erbjudanden, kommer jag få mer än ett avtal då? 

Nej, även om du får flera erbjudanden och tackar ja till alla kan du bara bli tilldelad en av bostäderna.

4

Jag har fått flera erbjudanden, kan jag få veta vilken köplats jag är på dem? 

Nej, det är inte möjligt att få reda på vilken köplats man har. 

5

Jag har fått flera erbjudanden, kan jag rangordna vilken jag helst vill ha? 

Nej, det är inte möjligt att rangordna erbjudandena. 

6

Hur många erbjudanden kan jag tacka ja till? 

Du kan tacka ja till samtliga erbjudanden du har fått. Ett ja-svar är bindande så innan du tackar ja till ett erbjudande ska du vara säker på att du vill ha bostaden. 

7

Vad händer om jag svarar nej? 

Du blir spärrad från att göra intresseanmälningar i 7 dagar. 

8

Vad händer om jag inte svarar i tid? 

Du blir spärrad i 30 dagar från att göra nya intresseanmälningar. 

9

Jag var tvungen att svara nej eftersom jag inte kunde gå på visning. Måste jag ändå vara spärrad i 7 dagar?

I annonsen finns alltid tillgång till en planritning och oftast även bilder samt en beskrivning av bostaden och vad som ingår. Det är alltid detta du får utgå ifrån när du söker bostaden om du skulle bli förhindrad från att gå på visning.

10

När får jag veta om jag har fått bostaden jag har tackat ja till? 

Nästkommande vardag efter att tiden för att ladda upp intygen gått ut så granskar handläggarna intresseanmälan manuellt och skickar kontrakt till den med längst kötid som har tackat ja. Ett mejl skickas ut med en länk för att signera avtalet. 

11

Jag tackade ja till ett erbjudande men fick inte bostaden. Varför? 

Då var det någon med längre kötid än du som fick kontraktet. Erbjudande skickas till flera sökande och kontrakt tilldelas till den med längst kötid som har tackat ja till bostaden. 

Intyg


1

Vad har ni för studiekrav för att få hyra bostad hos er? 

För att få hyra en bostad hos oss måste du studera minst 15 högskolepoäng per termin. Distanskurser godkänns inte. 

2

Vilka dokument måste jag ladda upp?

Följande intyg är godkända:
Observera att intygen måste vara aktuella.

 • Registreringsintyg från Ladok - endast nuvarande eller kommande program/kurser godkänns.
 • Antagningsbesked från antagning.se godkänns om det är aktuellt för kommande termin och tills registreringen öppnar. 
 • Intyg från antagning.se att du har sökt utbildning godkänns tills antagningsbeskeden har annonserats om du flyttar in innan du fått sitt antagningsbesked.  
 • Vid doktorandstudier ska anställningsavtal laddas upp.

Det är ytterst viktigt att du, när du tackar ja till en bostad ser till att du har aktuellt intyg uppladdat. Om du får en notis som säger "Uppdatera din sökandeprofil" måste du klicka på knappen och verifierar dina uppgifter för att gå vidare i processen.

3

När måste jag ladda upp dokumenten?

Om du inte har laddat upp dem tidigare så har du 24 timmar på dig att göra det efter att svarstiden passerat. Detta gör du under Mitt sökande - sökandeprofil.

4

Jag har laddat upp fel intyg. Kan jag skicka in rätt intyg senare?

Nej, det kan du inte. Rätt intyg måste vara uppladdade för att du ska kunna få ett avtal.

5

Jag har sökt både till Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Vilket ska jag ladda upp?

Det spelar ingen roll. Du får ladda upp ditt antagningsbesked på din sökandeprofil när du fått det. 

6

Nu har jag fått mitt antagningsbesked. När måste jag ladda upp det?

Du måste ladda upp det på din sökandeprofil inom fem dagar.

7

Hur ofta behöver jag uppdatera mina intyg?

Du måste alltid se till att du har ett aktuellt intyg uppladdat.

8

Skickar ni en påminnelse när jag behöver uppdatera dem?

Nej, det är upp till den sökande att se till att aktuellt intyg är uppladdat.

Hyresavtal


1

Vem får hyresavtalet?

Hyresavtalet kommer tilldelas till den med längst kötid som har tackat ja till bostaden, har en godkänd kreditupplysning, laddat upp rätt dokument och uppfyller våra villkor i övrigt. SGS hyresgäster ska ha betalat sina hyror i tid de senaste 6 månader. 

2

Jag har blivit tilldelad en bostad. Vad händer nu? 

Du kommer få ett mejl med en länk för att signera ditt hyresavtal. 

3

Hur signerar jag hyresavtalet? 

Du får ett mejl med en länk. Har du ett svenskt personnummer så länkas du till Mina Sidor och signerar med Bank-Id. Saknar du svenskt personnummer så klickar man på länken i mejlet så blir avtalet signerat. 

4

Var hittar jag inflyttningsinformation?

Den hittar du här.

Parkering


1

Får vem som helst hyra parkeringsplats av er?

Ja, men hyresgäster hos SGS har prioritet.

2

Hur gör man för att hyra en parkeringsplats?

Du registrerar ett konto på sgs.se. Har du redan ett konto för studentlägenhet kan du själv aktivera dig i kön för parkeringsplats. Din kötid räknas från ditt aktiveringsdatum.

3

Var hittar jag lediga parkeringsplatser?

Lediga parkeringsplatser hittar du på Mina sidor. Lediga bostäder kan publiceras på två olika annonsplatser.

 • Parkeringsplats - Här publiceras merparten av våra lediga parkeringsplatser. Varje måndag och torsdag publicerar vi lediga objekt.
 • Parkeringsplats Express - Parkeringsplatser som publiceras på Parkeringsplats Express är oftast omgående tillgängliga. Har vi något att publicera där görs detta på vardagar. 

4

Är det samma pris för hyresgäster som för icke hyresgäster?

Ja, men moms tillkommer för icke hyresgäster samt för hyresgäster som har en parkering i annat område än i anslutning till bostaden. Moms tillkommer även för UGOT, CIS och ISMO hyresgäster då de är universitetens hyresgäster.

5

Finns det laddplats?

Om det finns laddplats framgår det i annonsen.

6

Ingår el?

Nej, utöver hyran betalar du per förbrukad kilowattimme.

7

Vad är priset på elen?

Aktuellt elpris per kilowattimme kan du se här.

8

Jag har fått ett erbjudande. Måste jag gå på visning?

Det rekommenderas att man tittar även på parkeringsplatser så man ser att bilen får plats då storleken och tillgängligheten på parkeringsplatser kan variera.

9

Kan företag hyra parkeringsplatser av er?

Ja, det går bra. Kontakta SGS Kundservice så hjälper de er.

10

Var hämtar jag nyckeln?

De hämtar du på SGS Kundservice, Kaserntorget 11.